โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ร่วมพิธีสวนสนาม

โพสต์30 มิ.ย. 2558 23:18โดยโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1
1 ก.ค. 2558 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าหินโงม และมีโรงเรียนบ้านหนองแวงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
Comments