โรงเรียนชุมชนบ้านจอกจัดทำผ้าป่าการศึกษา

โพสต์9 มิ.ย. 2558 00:31โดยโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2558  เวลา  06.00  น.  หลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  วัดป่าห้วยกุ่ม  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  ท่านได้รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งรับผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมนำต้นผ้าป่ามาทอดถวายเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ตั้งแต่วันที่  27  มีนาคม  2558
ą
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1,
9 มิ.ย. 2558 00:31
ą
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1,
9 มิ.ย. 2558 00:31
ą
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1,
9 มิ.ย. 2558 00:31
ą
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1,
9 มิ.ย. 2558 00:31
Comments