โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)

โพสต์1 ก.ค. 2558 00:34โดยโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)วิทยากรให้ความรู้โดย ร.ต.อ.กิตติ พันธ์เกิด หัวหน้าสถานีย่อย มอหินขาว
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ą
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:11
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ą
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:11
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ą
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:11
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ą
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:10
ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:21
ą
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
1 ก.ค. 2558 07:10
Comments