โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์จัดงานแสดงมุทิตาจิต

โพสต์27 ก.ย. 2558 02:40โดยโรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูปิยะรัตน์ ประยูรหาญ 
และคุณครูระเบียบ แก้วขันตี ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ของโรงเรียน ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครูและผู้นำชุมชน 
ผู้ปกครองมาร่วมงาน เวลา 11.00 น. ถึง 13.00  น. Comments