โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์..ไหว้ครู

โพสต์6 มิ.ย. 2558 08:33โดยโรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ พิธีเจิมหนังสือ นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม ตัวแทนนักเรียน
นำพานธูป และพานดอกไม้ไว้คุณครู และนักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้กราบคุณครู ผู้อำนวยการ
ประทีป เอี่ยมสำอางค์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน รับประทานอาหารร่วมกัน
ผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์ กล่าวให้โอวาท
Comments