โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ร่วมปลูกต้นไม้

โพสต์6 มิ.ย. 2558 08:50โดยโรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1
5 มิถุนายน 2558 คณะครูนักเรียนม.1-3 ร่วมปลูกต้นไม้กับอบต.โคกมั่งงอย
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถวายเป็นพุทธบูชา"วันวิสาขบูชา วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ณ บริเวณรอบหนองตาพรานแก้ว หน้าอบต.โคกมั่งงอยโดยมีชุมชน อบต.ร่วมกัน
นายสามารถ  หิรัญคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะครู นักเรียน และชุมชน


Comments