โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ถวายเทียนพรรษาปี2558

โพสต์1 ส.ค. 2558 08:34โดยโรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โดยนายประทีป เอี่ยมสำอางค์ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเกาะแก้ว 
วัดหนองบัวลอยและวัดกกแดงเจริญธรรม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 ปลูกฝังให้เด็กรู้จักทำบุญในวันสำคัญ

วัดเกาะแก้ว บ้านหนอโน-สระแก้ว
                                          วัดกกแดงเจริญธรรม บ้านโสกกกแดง

วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่

Comments