โรงเรียนท่าแกวิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โพสต์29 มิ.ย. 2558 11:57โดยโรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแกวิทยากร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อ่านสารหน้าเสาธง กล่าวคำปฏิญาณตน ฯลฯ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
Comments