โรงเรียนท่าแกวิทยากร จัดงานต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ

โพสต์3 ก.ค. 2558 14:34โดยโรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนท่าแกวิทยากร ตำบลลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จัดงานต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ
ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีจำนวนมาก
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ค. 2558 14:34
Comments