โรงเรียนท่าแกวิทยากร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ENGLISH CAMP 2015) โดยชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2558

โพสต์16 ก.ค. 2558 23:41โดยโรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนท่าแกวิทยากร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ENGLISH CAMP 2015) โดยชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษา ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 นักเรียนได้รับความรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง กล้าแสดงออก มีความสนุกสนาน
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
ą
โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ค. 2558 23:41
Comments