โรงเรียนท่าแกวิทยากร ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ที่ จ.บุรีรัมย์

โพสต์28 มิ.ย. 2558 08:23โดยโรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนท่าแกวิทยากร นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ได้พาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่ดีมาก เป็นโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ทำให้คณะครูเกิดความรู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นอย่างดี
Comments