โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

โพสต์5 ธ.ค. 2558 02:21โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 9:00 น. โดยจัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ"  โดยมีนักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" นี้โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจจัดขึ้นให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะร่วมปั่นจักรยานเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการมีส่วนในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความตื่นตัวในการทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวงของไทย

Comments