โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์11 มิ.ย. 2558 23:04โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน เจิมหนังสือ รับพานไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียนและนักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้มาไหว้คุณครูด้วยความเคารพ  ทั้งนี้ท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทถึงพิธีการไหว้ครูและการเคารพคุณครูแก่นักเรียนทุกคน
Comments