โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์26 พ.ย. 2558 01:10โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยที่แสดงถึงความสำนึกต่อบุญคุณของสายน้ำที่ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทย  และเพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี
Comments