โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

โพสต์13 ส.ค. 2558 01:24โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

    โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง  กล่าวอาเศียรวาท  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  ต่อด้วยนักเรียนร้องเพลงประสานเสียงเพลงค่าน้ำนม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น แม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและให้การเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละ อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีความประพฤติดีงาม ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Comments