โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

โพสต์30 ก.ค. 2558 10:36โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2558 มีการแข่งขันเขียนตามคำบอกในแต่ละช่วงชั้น และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้งสองช่วงชั้น เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ และรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยComments