โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โพสต์30 ก.ค. 2558 11:12โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่คนไทยและ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทั้งตนเองและผู้อื่น 


Comments