โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเต้นแอโรบิค

โพสต์24 ส.ค. 2558 02:04โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้รับเกียรติเรียนเชิญจากโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ให้เป็นทีมงานวิทยากรในการอบรมการเต้นแอโรบิค "ตามโครงการ รวมพลคนสุขภาพดี To Be Number One" โดยกลุ่มรวมพลคนสุขภาพดี ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะทางการเต้นแอโรบิค รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

Comments