โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมการประกวดแอร์โรบิคด๊านซ์ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงฯ

โพสต์26 พ.ย. 2558 00:18โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ส่งนักเรียนทีมแอโรบิคเข้าร่วมการประกวด แอร์โรบิคด๊านซ์ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ณ สนามกีฬาชั่วคราวลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ เพื่อสร้างกระแสและส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดComments