โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์24 ก.ย. 2558 03:23โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วยคณะคุณครู  ได้เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจได้เข้าร่วมและรับชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความรู้กับโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงComments