โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมโครงการ Chaiyaphum Got Talent

โพสต์12 ส.ค. 2558 20:56โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการ Chaiyaphum Got Talent (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ)  ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นางนภา  สกุนตนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  มีส่วนราชการ  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปร่วมงานประมาณ ๕๐๐  คน 

Comments