โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ นำนักเรียนชั้นอนุบาลทัศนศึกษาสวนสัตว์ สตาร์ไทเกอร์ ชัยภูมิ

โพสต์4 ต.ค. 2558 04:45โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ กราบไหว้สักการะเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) และเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองชัยภูมิ และทัศนศึกษาสวนสัตว์ สตาร์ไทเกอร์ ชัยภูมิ  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการเรียนรู้ 



Comments