โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ นำนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น

โพสต์7 ต.ค. 2558 01:27โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ) ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นหรือชื่อเดิมคือ “สวนสัตว์เขาสวนกวาง”  อยู่ในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น – อุดรธานี เป็นพื้นที่ลักษณะภูเขาตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่าง จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี  โดยตั้งอยู่ใน อ.เขาสวนกวาง  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการเรียนรู้ 

Comments