โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ฯลฯ

โพสต์19 ส.ค. 2558 11:03โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก (ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วยคณะครู  รับการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี และการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑(ประธานกรรมการ)  ,นายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ (รองประธานกรรมการ),  นายวิทศักดิ์   ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (กรรมการ) , นายลีลวัฒน์  ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา (กรรมการ), นายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ(กรรมการ),นายไชโย กล้ารมราน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยา(กรรมการ), นายสุริยนต์  วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา(กรรมการ), นายสายันห์  วงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย(กรรมการ)และนางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

Comments