รร.บ้านหนองบัวเพวังฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์25 มิ.ย. 2558 20:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ อ.คอนสวรรค์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Comments