"ร่วมกันปลูกกล้วยตามคันนา"

โพสต์4 ส.ค. 2558 21:12โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) ร่วมใจกันปลูกกล้วย ตามคันนาในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย ไว้รับประทาน ใช้ประโยชน์จากใบตอง สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินในทุ่งนา และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน  ซึ่งครูผู้สอนสามารถบูรณาการไปใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการงานอาชีพ การเพาะปลูกกล้วย และการประกอบอาหารจากกล้วย, กลุ่มสาระสังคมศึกษา การนำส่วนต่างๆของกล้วยใปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ  ลอยกระทง ห่อขนม งานบวช, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ศึกษาระยะที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย จำนวนลูกหรือจำนวนหวี ในหนึ่งเครือ หรือรูปแบบ(ความซ้ำๆ) ของหวีกล้วยแต่ละชนิด เป็นต้น
Comments