ร่วมแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย

โพสต์14 มิ.ย. 2558 03:33โดยโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1
14 มิ.ย. 2558   นักเรียน ป.3 ร.ร.บ้านกุดหูลิง  เข้าร่วมแข่งกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย  ระดับเขตพื้นที่   สถานที่ ร.ร. อนุบาลชัยภูมิ    ร.ร.บ้านกุดหูลิง  ได้เป็นตัวแทนศูนย์บ้านเขว้า 2  แข่งขัน    2  รายการ   คือ 1.  การเขียนเรื่องจากภาพ   2.อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISAComments