โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558

โพสต์26 พ.ค. 2558 18:42โดยโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

           โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวิลาวรรณ  สมางชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3