ศึกษาดูงานโรงเรียน BBL

โพสต์12 มิ.ย. 2558 17:47โดยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด โดยการนำของท่าน ผอ. ชัด เข็มเพ็ชร และคณะครูในศูนย์เครือข่ายถ้ำวัแดงท่าใหญ๋  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิเขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียการสอน แบบ BBL  ที่ โรงเรียนบ้านยางคำ และโรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต5 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดฐานการเรียน การจัดสื่อจัดห้องเรียน ได้อะไรหลายๆ อย่างกลับมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะแยะครับ ขอบคุณคณะครูนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ที่ให้ความรู้มากมายครับผม
ą
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2558 17:47
ą
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2558 17:47
ą
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2558 17:47
Comments