ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน BBL

โพสต์16 มิ.ย. 2558 21:08โดยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2558  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน BBL  ณ  โรงเรียนบ้านโนนโกซำผักหนาม  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  และ  โรงเรียนบ้านยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

Comments