ศูนย์ฯนครกาหลง3ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนโครงการอ่านออกเขียนได้

โพสต์25 มิ.ย. 2558 21:25โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
วันนี้(25มิ.ย.58)นายสุรศักดิ์  ฦาชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการศูนย์ฯนครกาหลง3 เพื่อเน้นการจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้นวัตกรรม BBLและDLTV พร้อมทั้งลงมือภาคปฏิบัติ ตรวจสอบอุปกรณ์รับดาวเทียมและซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งานจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนได้จริงๆ ให้แก่ครูวิชาการศูนย์ฯ,ครูคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้จำนวนมาก การอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมไปซ่อมและให้ครูภูมิใจที่ซ่อมเองได้

Comments