ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพมาจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวในโรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง)

โพสต์1 ก.ค. 2558 01:26โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
       วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558  เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้เข้ามาจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวในโรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) โดยได้มอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าว ได้สาธิตการปลูกข้าวแบบใช้เครื่องหยอดล้อจิกและเครื่องหยอดติดรถไถเดินตาม ซึ่งปรับเปลี่ยนจากการทำนาแบบเดิมที่เคยทำนาดำ นาหว่าน เปลี่ยนมาใช้วิธีหยอดแทน เนื่องจากสภาพดินที่มีความแห้งแล้ง โดยให้นักเรียนในโรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และจะมีการติดตามผลเปรียบเทียบระหว่างการทำนาแบบหว่าน ดำ กับแบบใช้เครื่องหยอดล้อจิก แบบไหนให้ผลผลิตดีกว่ากัน
Comments