ทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้

โพสต์14 ส.ค. 2558 01:33โดยโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1
        ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูู้อุุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีนักเรียน จำนวน 53 คน ผู้ปกครอง 9 คน คณะครูผู้ควบคุม 20 คน  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ และเห็นคุณค่าของการทัศนศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม