ติดตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โพสต์25 มิ.ย. 2558 00:52โดยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.1 นำโดยท่านรองอนันต์  ชัชชวพันธ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และนางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะฯ ออกติดตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง เพื่อติดตามโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยมี ผอ.ชัด  เข็มเพ็ชร และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมและผลิตผลจากการดำเนินโครงการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณในการให้คำแนะนำเป็นอย่างดีą
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1,
25 มิ.ย. 2558 00:52
Comments