โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากให้กับนักเรียน

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:39โดยบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1
27- 11- 2558  คุณหมอชุติมา  ยอดคีรี  ตุณหมอคณพศ  แต่งเมือง  เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพ  จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า  ออกบริการตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ชั้น  ป.1- ป.6  ภาพประกอบ  คลิกที่นี่

Comments