"อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์19 ก.ค. 2558 20:17โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อพัฒนาเตรียมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้าราชการครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม จำนวน 96 คน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ นำโดยนายจำนงค์ ศรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

Comments